יום רביעי, 10 בדצמבר 2014

גרד וגלה משחק חשיבה לכל המשפחה

Scratch the board and discover the picture hidden underneath.
The green indicator above the picture shows how much more remains for you to scratch.
As soon as you recognize the hidden picture, just type in the word.
Each correct answer earns you points, but keep in mind the less you scratch, the more points you will earn at each level.
If you do not recognize the picture you may use clues if you have enough points, or alternatively ask your friends to take part and assist you.
You can also earn extra points by sharing the game on Facebook and Whatsapp.
The game has 171 levels of arranged in five worlds.  20 levels must be completed before moving on to the next world.גרד וגלה משחק חשיבה לכל המשפחה .
עליך לגרד את לוח הגירוד ולגלות את התמונה המסתתרת מתחתיו
המד הירוק שמעל התמונה מראה כמה עוד נשאר לך לגרד.
אם גילית מה היא התמונה המסתתרת פשוט תקליד את המילה .
כל תשובה נכונה מזכה אותך בנקודות אך זכור ככול שתגרד פחות כך תקבל יותר נקודות לכל שלב .
אם אינך מצליח לגלות את התמונה באפשרותך להשתמש ברמזים במידה וברשותך מספיק נקודות , או לשתף את חבריך בשלב .
בנוסף ניתן לקבל נקודות נוספות על ידי שיתוף המשחק בפייסבוק ווצאפ.
במשחק 171 שלבים מסודרים בחמישה עולמות כאשר צריך לפתור 20 שלבים כדי לפתוח את העולם הבא .
מהיוצרים של משחק החשיבה מה בתמונה !¡Raspe y descubra un juego mental! ¡Raspe el panel para descubrir la foto escondida detrás del panel!
Debe raspar el panel de raspaje y descubrir la foto escondida detrás, el medidor verde encima de la foto muestra cuánto le falta raspar. Si descubrió cuál es la foto escondida, simplemente pulse la palabra. Cada palabra correcta le acredita puntos pero recuerde, cada vez que raspe menos recibirá mayor puntaje en cada etapa.  Si no logra descrubrir la foto puede usar las pistas siempre que tanga suficientes pu ntos, o compartir a sus amigos en esa etapa. Además puede recibir puntos adicionales compartiendo el juego en Facebook y Whatsapp El juego consiste de 171 etapas organizadas en cinco mundos y debe solucionar 20 etapas para abrir el próximo mundo.
אין תגובות:

פרסום תגובה